201502.01
0

PIT od zniżki czesnego ?

„… zniżki na czesne, o których mowa powyżej nie mają charakteru indywidualnego. Oferta za odpłatność za kształcenie – w kwocie uwzględniającej określone w Regulaminie opłat oraz Zarządzeniu zniżki – skierowana jest bowiem do szerokiego grona osób. Tym samym, wartość upustów czesnego nie stanowi dla osób, wobec których zastosowano tę ulgę, przychodu w rozumieniu ustawy o…

201501.29
0

De-zamieszczanie informacji awansowych

Blogosfera (dr Kulczycki oraz „Robię habilitację”) narzeka na decyzję CK dotyczącą limitowania okresu publikowania. Pomijam tu wątki transparentności, skupmy się na ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 595) tj. z dnia 2 grudnia 2014 r. (Dz.U….

201501.23
0

Prawo działa … ale wstecz

Prawidłowo wywodzi skarżący również, że regulamin i uchwała przyjęte zostały z mocą wsteczną, a zatem w sposób naruszający zasadę pewności prawa. W szczególności uchwała (nie uwzględniająca w punktacji kryterium osiągnięć dydaktycznych) stała się znana doktorantom dopiero w czerwcu 2012 r. Ponadto nie zawierała ona przepisów przejściowych. Uczestnicy studiów doktoranckich nie mieli zatem możliwości zaplanowania i…

201501.12
0

Nieprzyszyte logo i kto ile zjadł z koszyczka (upgrade)

„Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że fiskus pozwala na odliczenie tylko w przypadku, gdy logo jest do garnituru trwale przyszyte, a nie jedynie przypięte, o czym mówi interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 18.7.2013 r. (ILPB1/415/13-3/IM)” – cyt. za „Rzeczpospolitą”. Mam nadzieję, że sprawa sankcji za ewentualne noszenie na takim ologowanym „garniaku” płaszcza, przyszycia logo np….

201501.07
0

Założenia do ustaw – szkodzą, z założenia ?

Każdy kto na trzeźwo maczał palce w „legislacji” wie od razu, że tzw. „założenia” do ustawy przydają się jak wzorcowy skład idealnej parówki do jej kręcenia z tego, co mamy w misce. To propaganda OSR-ów wyciągnięta przed nawias i zmultiplikowana. Każdy kto wie jak dany przepis funkcjonuje, zrozumie jak dana jego zmiana „zagra” w życiu….

201501.05
0

Masowe „wymieranie” rzeczników dyscyplinarnych w uczelniach ?

Na witrynie MNiSW mamy dość ciekawy komunikat. Dlaczego ciekawy? Proszę go zestawić z brzmieniem art. 49 ustawy z 11 lipca 2014 zmieniającej Prawo o szk. wyższym, tj.:  1. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powołanych na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,…

201412.18
0

W oświacie to dopiero mają …

Kilka cytatów : Wszystko przez zagmatwanie przepisów, które na skutek kolejnych nowelizacji mogą być niezrozumiałe nawet dla prawników, a są kierowane do ludzi, którzy nie muszą się znać na prawie (…) Przewiduje ona np. artykuł 44zzx (…) Jak podkreślają eksperci, ustawa nie może stanowić tylko zachęty do określonych praktyk, które i tak są już możliwe”.

201412.06
0

Uczelnia pozwana zbiorowo – szanse i PaKA

Pierwszy pozew zbiorowy wobec uczelni przyjęty do rozpoznania. Późno ale w końcu. Finał sprawy nie jest pewny. Z jednej strony padną argumenty że art. 29 ust. 2 ustawy nowelizującej z 2011 r. wyłącza art. 99 w zakresie przejściowości („Zasada Lex retro non agit wciąż obowiązuje” DGP Prawnik 5-7.12.2014 s. C8). Z drugiej strony być może…

201411.27
0

Kto zapłaci za „bankructwa” uczelni ?

Przed rokiem napisałem: Skoro członkowie zarządu spółek mogą odpowiadać wobec wierzycieli w trybie art. 299 KSH to od rektorów odpowiedzialności za losy młodych ludzi można wymagać chyba w stopniu nie mniejszym ? Dziś kolejna „prostudencka” nowelizacja za nami, a problem odpowiedzialności za faktyczne bankructwa uczelni czy „wygaszanie” kształcenia równoznaczne z zaniechaniem świadczenia wzajemnego wobec studenckiego…

201411.16
0

PolKA tworzy statut

Na www Polskiej Komisji Akredytacyjnej pojawiły się projekty nowego statutu (kryteriów, warunków ocen) wraz z zachętą do opiniowania.  Ale nie mniej ciekawe od tych dokumentów jest pytanie czy od 1 X 2014 r. PKA posiada statut wymagany ustawą? Art. 53 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu wprowadzonym nowelą z 2011 r. stanowi w ust….