201301.06
0

Odwoławcza (komisja) stypendialna … „traktoro-idalna” – wpis ka(rna)wałowy

Podczas spotkań szkoleniowych dla kadr  polskich uczelni wskazywałem m.in. na ryzyka  wynikające ze zmienionego z dniem 11 kwietnia 2011 r. brzmienia (stosowanego w szkolnictwie wyższym odpowiednio) art. 24 par. 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla praktyki działania komisji stypendialnych. Przypomnijmy, że zaostrzenie kodeksowej przesłanki wyłączenia polegało na rozszerzeniu „inkryminowanego” udziału w wydaniu zaskarżeniu decyzji…