201305.30
0

Dowolność i wadliwość decyzji Ministra

Po raz kolejny  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał „połajankę” z sądu administracyjnego za nieprawidłowe uzasadnienie decyzji jaką podjął. Tym razem sprawa dotyczy wniosku uczelni o zwiększenie liczby studentów. Polecam lekturę uzasadnienia , w którym – poza krytyką nieprawidłowości w uzasadnianiu decyzji MNiSW – podnosi się ciekawe kwestie: – definicji „kierunku masowego” – związku jakości…

201305.23
0

„Nadaje się” znaczy „można nadać” ?

Egzaminy doktorskie zdał, rozprawę obronił, a stopnia doktora odmówiono. Dlaczego? Czy to ma sens? Jaki? Konstytucyjność regulacji prawnej na to pozwalającej kwestionowali Panowie A. K. i W. F. Sprawę badał Trybunał Konstytucyjny, wydał wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r., SK 30/10 Zdaniem skarżącego W.F., art. 12 ust. 1 u.s.n. sprowadza uchwałę w przedmiocie nadania…

201305.15
0

Zapomniana dziesiątka

Przywołajmy fragment uzasadnienia IV SA/Po1001/12 Wprawdzie zapewnienie czynnego udziału strony w postępowaniu wynikające z przepisu art. 10 K.p.a. nie jest obowiązkiem bezwzględnym i z tego względu, zarówno organ prowadzący postępowanie na drodze administracyjnej, jak i sąd administracyjny dokonując weryfikacji decyzji obowiązany jest do dokonania oceny, czy naruszenie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy w…