201311.15
1

Analiza postlegislacyjna …

Na zaproszenie Panów Profesorów Mirosława Wyrzykowskiego i Huberta Izdebskiego 14 listopada 2013 r. uczestniczyłem w konferencji „Dwa lata obowiązywania nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym”. W gronie znakomitych panelistów poruszano ważne tematy. Mój przekaz (w skrócie) brzmiał: rosnąca liczba i szczegółowość regulacji sektora szkolnictwa wyższego oraz wynikająca z nich mitręga biurokratyczno-organizacyjna, w połączeniu z faktyczną fasadowością…

201311.08
0

Spór o termin przedawnienia – powtórka z „rozrywki” ?

Czy MNiSW po raz kolejny wyświadczy części studentów „niedźwiedzią przysługę”, potwierdzając nową regulacją, że dotychczasowa, „prostudencka” interpretacja regulacji już obowiązującej była niezasadna? Po wyroku SO w Słupsku (IV Ca 328/13 ) który uznał, że długi studenta z umowy uczelnią przedawniają się z upływem lat dziesięciu, a nie dwóch czy trzech, pojawił się pomysł by wpisać…

201311.06
0

Podatnik wspiera „biednych” a nie „zdolnych”

To że z Konstytucji wynika raczej wspieranie biednych niż zdolnych wskazywałem już 3 lata temu. Uzasadniając rozstrzygnięcie w sprawie K 40/12 wskazano iż  Przeznaczanie ograniczonych dotacji budżetowych na wsparcie czy nagradzanie studentów posiadających już wyższe wykształcenie, kosztem osób takie wykształcenie dopiero zdobywających, byłoby też sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej (…) Zwiększenie puli środków przeznaczonych na…

201311.04
0

„Cyrograf” z uczelnią – nie podpiszesz to … idź sobie ;-)

Jeśli brak podpisanej umowy jest tak „korzystny” dla studenta i to w interesie uczelni jest dopełnić wymogu art. 160 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym to dlaczego MNiSW (tak „prostudenckie” w tej sprawie) proponuje (zakładam, że niechcąco) „zepsucie” tego w kolejnej nowelizacji? No i dlaczego umowa ma być tylko „cyrografem na kwotę”? W uzasadnieniu przywołanego…