201505.10
0

Przyznawanie stypendiów na tle przegranej MNiSW

Po raz kolejny MNiSW nie obroniło uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania swego stypendium. W uzasadnieniu wyroku II SA/Wa 1201/13 WSA wskazał m.in: W oparciu o ustalone kryteria organ powinien wykazać, dlaczego osiągnięcia danej osoby nie były wystarczające do uzyskania stypendium, ale nie tylko przez podanie przyznanych punktów za poszczególne osiągnięcia, ale też wyjaśnienie, dlaczego przyznał…

201505.02
0

NSA nie pomógł ZNP

Nie ma jednak przepisu nakazującego dzieciom uczęszczanie na zajęcia w szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rodzic nie wykazał więc interesu prawnego – uzasadniała sędzia Joanna Runde-Lissowska, relacjonuje „Rzeczpospolita” w „Rodzic nie zaskarży przekazania szkoły” (2.3.2015 s. C7) I OSK 1528/14