201505.02
0

NSA nie pomógł ZNP

Nie ma jednak przepisu nakazującego dzieciom uczęszczanie na zajęcia w szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rodzic nie wykazał więc interesu prawnego – uzasadniała sędzia Joanna Runde-Lissowska, relacjonuje „Rzeczpospolita” w „Rodzic nie zaskarży przekazania szkoły” (2.3.2015 s. C7) I OSK 1528/14