201402.14
0

Jednoetatowość – przesłanki odmowy

Analizę skuteczności wpływu tzw. “jednoetatowości” na tzw. “jakość kształcenia” publikuje DGP. Najzabawniejszy fragment artykułu to ten: “MNiSW zaznaczało, że celem wprowadzenia [jednoetatowości] (…) miało być zwiększenie jakości kształcenia w szkole wyższej, bo nauczyciel akademicki nie będzie zajęty innymi obowiązkami. Zmiana pozwoli też na zaangażowanie się w badania naukowe i zwiększy dostępność kadry akademickiej dla studentów”….