201503.30
0

Studencki oscylator?

Ponad rok temu krytykowałem stanowisko MNiSW w sprawie którą zdezakualizował wyrok TK. Zdziwienie jednak pozostało … Tym bardziej, że s. 389 komentarza MNiSW czytamy: Zasadny wydaje się postulat, aby przypisywanie punktów ECTS następowało niezależnie od tego, czy student zaliczył określone zajęcia. W przeciwnym wypadku instytucja „wiecznego studenta” pozostanie żywa (…) przepis ten powinien być interpretowany…

201503.24
0

MNiSW chce „wyłączyć” KPA

KPA powstał jako zbiór gwarancji i reguł w relacji urzędnik – obywatel. W szczególności uzasadnianie decyzji uznaniowych podlega wg KPA pewnym zasadom. Czy z tych właśnie powodów jest ordynarnie „wyłączany”? Być może to NSA zniechęcił MNiSW do KPA ? O uciekaniu od KPA w sektorze szkolnictwa wyższego pisałem niecały rok temu:  „Uzasadnienie decyzji w sprawie…

201503.10
0

Prawo wznowienia silniejsze od skreślenia?

W notce „Jednolite-niezabite” z 2014-07-08 19:28 pytałem „Ciekawe jak pójdzie Uniwersytetowi z krakowskiego ? Wiemy już, że równie słabo. WSA z Krakowa zacytował pogląd wyrażony  w sprawie VIII SA/Wa 756/12: Nie można zgodzić się z ww. poglądem, gdyż w stosunku do osób, które znajdują się w takiej sytuacji jak skarżąca, tj. posiadają absolutorium, zostały skreślone…

201503.06
0

Protokół z konkursu to info publiczne

„Stanowisko adiunkta jest stanowiskiem związanym z realizacją zadań publicznych uczelni i wynagradzanym ze środków publicznych, tym bardziej informacje związane z zatrudnianiem na tym stanowisku są informacją publiczną” – UAM na froncie walki o definicję informacji publicznej. Na tym tle warto przypomnieć, że NSA w postanowieniu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie sygn. akt….