201503.10
0

Prawo wznowienia silniejsze od skreślenia?

W notce „Jednolite-niezabite” z 2014-07-08 19:28 pytałem „Ciekawe jak pójdzie Uniwersytetowi z krakowskiego ? Wiemy już, że równie słabo. WSA z Krakowa zacytował pogląd wyrażony  w sprawie VIII SA/Wa 756/12:
Nie można zgodzić się z ww. poglądem, gdyż w stosunku do osób, które znajdują się w takiej sytuacji jak skarżąca, tj. posiadają absolutorium, zostały skreślone z listy studentów i ubiegają się o wznowienie studiów należy analogicznie stosować przepisy dotyczące studentów. Nie ma bowiem żadnych podstaw, aby w stosunku do takich osób przepisów tych nie stosować. Oprócz instytucji wznowienia studiów nie ma bowiem innej regulacji prawnej która faktycznie umożliwiałaby przywrócenie takich osób na studia.

NSA utrzymał ten wyrok. Choć nie znam jeszcze uzasadnienia. NSA.