201507.28
1

527 KC dla wierzycieli zlikwidowanej uczelni?

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i n. KC. Tak wynika z uchwały SN z 11 września 2013 r. III CZP 47/13. Więcej o niej w komentarzu dr D. Krajewskiego i mec. Krzysztofa Brysiewicza „Prawo spółek w orzecznictwie SN |(2013-2014) pod red. dr…

201507.27
1

Drugi etat – brak zgody co do przesłanek zgody

Szef KRASP prof. Wiesław Banyś na łamach DGP (27 lipca 2015 „Prawo na co dzień” s. III) podtrzymuje stanowisko KRASP dotyczące przesłanek zgody na drugi etat. W mojej ocenie nie jest ono oparte na brzmieniu art. 129 Prawa o szkolnictwie wyższym. Dlaczego? Opisałem to w Forum Akademickim.