201507.28
1

527 KC dla wierzycieli zlikwidowanej uczelni?

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki akcyjnej będącej dłużnikiem nie wyłącza ochrony jej wierzycieli na podstawie art. 527 i n. KC. Tak wynika z uchwały SN z 11 września 2013 r. III CZP 47/13. Więcej o niej w komentarzu dr D. Krajewskiego i mec. Krzysztofa Brysiewicza „Prawo spółek w orzecznictwie SN |(2013-2014) pod red. dr R.L.Kwaśnickiego i P. Letolca – dodatek do Monitora Prawniczego  13/2015.