201411.27
0

Kto zapłaci za „bankructwa” uczelni ?

Przed rokiem napisałem: Skoro członkowie zarządu spółek mogą odpowiadać wobec wierzycieli w trybie art. 299 KSH to od rektorów odpowiedzialności za losy młodych ludzi można wymagać chyba w stopniu nie mniejszym ? Dziś kolejna „prostudencka” nowelizacja za nami, a problem odpowiedzialności za faktyczne bankructwa uczelni czy „wygaszanie” kształcenia równoznaczne z zaniechaniem świadczenia wzajemnego wobec studenckiego…

201411.16
0

PolKA tworzy statut

Na www Polskiej Komisji Akredytacyjnej pojawiły się projekty nowego statutu (kryteriów, warunków ocen) wraz z zachętą do opiniowania.  Ale nie mniej ciekawe od tych dokumentów jest pytanie czy od 1 X 2014 r. PKA posiada statut wymagany ustawą? Art. 53 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu wprowadzonym nowelą z 2011 r. stanowi w ust….