201409.10
0

„Haby” na cyklo-tronie

Znowelizowany art. 16 ustawy „o stopniach i tytułach” zamienia jednotematyczność na „powiązanie tematyczne”. 2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić: 1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacjipowiązanych tematycznie. Powiązanie wydaje się wymogiem liberalniejszym niż jednotematyczność, ale nadal ma być „cykl”. Czy to znaczy trochę więcej niż…