201501.29
0

De-zamieszczanie informacji awansowych

Blogosfera (dr Kulczycki oraz „Robię habilitację”) narzeka na decyzję CK dotyczącą limitowania okresu publikowania. Pomijam tu wątki transparentności, skupmy się na ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 595) tj. z dnia 2 grudnia 2014 r. (Dz.U….

201501.23
0

Prawo działa … ale wstecz

Prawidłowo wywodzi skarżący również, że regulamin i uchwała przyjęte zostały z mocą wsteczną, a zatem w sposób naruszający zasadę pewności prawa. W szczególności uchwała (nie uwzględniająca w punktacji kryterium osiągnięć dydaktycznych) stała się znana doktorantom dopiero w czerwcu 2012 r. Ponadto nie zawierała ona przepisów przejściowych. Uczestnicy studiów doktoranckich nie mieli zatem możliwości zaplanowania i…

201501.12
0

Nieprzyszyte logo i kto ile zjadł z koszyczka (upgrade)

„Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że fiskus pozwala na odliczenie tylko w przypadku, gdy logo jest do garnituru trwale przyszyte, a nie jedynie przypięte, o czym mówi interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 18.7.2013 r. (ILPB1/415/13-3/IM)” – cyt. za „Rzeczpospolitą”. Mam nadzieję, że sprawa sankcji za ewentualne noszenie na takim ologowanym „garniaku” płaszcza, przyszycia logo np….

201501.07
0

Założenia do ustaw – szkodzą, z założenia ?

Każdy kto na trzeźwo maczał palce w „legislacji” wie od razu, że tzw. „założenia” do ustawy przydają się jak wzorcowy skład idealnej parówki do jej kręcenia z tego, co mamy w misce. To propaganda OSR-ów wyciągnięta przed nawias i zmultiplikowana. Każdy kto wie jak dany przepis funkcjonuje, zrozumie jak dana jego zmiana „zagra” w życiu….

201501.05
0

Masowe „wymieranie” rzeczników dyscyplinarnych w uczelniach ?

Na witrynie MNiSW mamy dość ciekawy komunikat. Dlaczego ciekawy? Proszę go zestawić z brzmieniem art. 49 ustawy z 11 lipca 2014 zmieniającej Prawo o szk. wyższym, tj.:  1. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powołanych na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,…