201603.01
4

Komunikat perswazyjny albo perswazja komunikacyjna

Na blogu „Robię habilitację” znalazłem link do ciekawego artykułu pt. „CK i pozorowanie norm prawnych„. Autor wskazuje w nich przypadki, w jakich CK komunikuje oczekiwania, dla których Autor nie znajduje podstaw w prawie powszechnie obowiązującym. Standard sztuki dziennikarskiej wymaga oddzielenia relacjonowania faktów od ich komentarza czy interpretacji. Także komunikaty CK powinny jednoznacznie wskazywać gdzie kończy…