201101.27
2

Zwracanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów

„Szkoła nie może zastrzegać zmiany wysokości czesnego bez przyznania studentom prawa odstąpienia od umowy. Odsetki za nieterminowe uiszczanie czesnego nie mogą być w skali roku wyższe niż 22 proc.” – relacjonuje Gazeta Prawna decyzję Prezesa UOKiK. Jak informuje „Rzeczpospolita” wg. NSA: „Warunkiem wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia jest bowiem uprzednie uchylenie lub zmiana…

201101.12
0

Płacą i nie płaczą …

„Bank Światowy, OECD od lat zwracają uwagę, że polski system finansowania studiów nie jest sprawiedliwy. Dwie trzecie studentów płaci za studia podwójnie: w podatkach i czesnym.” – zauważa minister prof. Barbara Kudrycka. => To zjawisko zawsze mnie dziwiło: albo studenci płacący podwójnie nie rozumieją, że tak się dzieje, albo są już tak „systemowo wytresowani” że…