201101.27
2

Zwracanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów

„Szkoła nie może zastrzegać zmiany wysokości czesnego bez przyznania studentom prawa odstąpienia od umowy. Odsetki za nieterminowe uiszczanie czesnego nie mogą być w skali roku wyższe niż 22 proc.” – relacjonuje Gazeta Prawna decyzję Prezesa UOKiK.


Jak informuje „Rzeczpospolita” wg. NSA: „Warunkiem wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia jest bowiem uprzednie uchylenie lub zmiana decyzji, na podstawie której to świadczenie przyznano. ” Opisywane przez „Rzeczpospolitą” wyroki dotyczą pomocy społecznej, ale wydaje się że ich uzasadnienia mogą posłuzyć także w zakresie problematyki zwracania już wypłaconych świadczeń pomocy materialnej dla studentów.