201412.18
0

W oświacie to dopiero mają …

Kilka cytatów : Wszystko przez zagmatwanie przepisów, które na skutek kolejnych nowelizacji mogą być niezrozumiałe nawet dla prawników, a są kierowane do ludzi, którzy nie muszą się znać na prawie (…) Przewiduje ona np. artykuł 44zzx (…) Jak podkreślają eksperci, ustawa nie może stanowić tylko zachęty do określonych praktyk, które i tak są już możliwe”.

201412.06
0

Uczelnia pozwana zbiorowo – szanse i PaKA

Pierwszy pozew zbiorowy wobec uczelni przyjęty do rozpoznania. Późno ale w końcu. Finał sprawy nie jest pewny. Z jednej strony padną argumenty że art. 29 ust. 2 ustawy nowelizującej z 2011 r. wyłącza art. 99 w zakresie przejściowości („Zasada Lex retro non agit wciąż obowiązuje” DGP Prawnik 5-7.12.2014 s. C8). Z drugiej strony być może…