201412.18
0

W oświacie to dopiero mają …

Kilka cytatów : Wszystko przez zagmatwanie przepisów, które na skutek kolejnych nowelizacji mogą być niezrozumiałe nawet dla prawników, a są kierowane do ludzi, którzy nie muszą się znać na prawie (…) Przewiduje ona np. artykuł 44zzx (…) Jak podkreślają eksperci, ustawa nie może stanowić tylko zachęty do określonych praktyk, które i tak są już możliwe”.