201303.28
0

Regulamin … jaki regulamin?

Zwrócić także należy uwagę, że zgodnie z art. 107 § 1 K.p.a. jednym z elementów prawidłowo wydanej decyzji jest powołanie jej podstawy prawnej, przy czym winna ona zawierać powołanie wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów, które legły u podstaw wydania decyzji, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Jeżeli organ administracji powołuje jako podstawę rozstrzygnięcia…

201303.24
0

Wadliwy regulamin => uchylane decyzje

Decyzje w sprawach pomocy materialnej dla studentów oparte są na kryteriach z regulaminu wskazanego w art. 186 Prawa o szkolnictwie wyższym. Regulamin ten powinien nadać rektor w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu. Co jeśli regulamin podpisał prorektor i na takim opierano decyzje? Zobaczmy na przykładzie przegranej prawomocnie na dzień 23 stycznia 2013 r. sprawy Politechniki…