201407.31
0

NSA „uratuje” MNiSW i PKA?

Problem możliwości niezastosowania przez sąd administracyjny przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją RP, którego utratę mocy obowiązującej Trybunał Konstytucyjny odroczył w okresie tego odroczenia może dotyczyć także postępowań w sprawie decyzji MNiSW u podstaw których leżała ocena PKA powzięta z zastosowaniem niekonstytucyjnego przepisu art. 52 ust. 3 PSW. „W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że…

201407.14
0

Rekrutacja tylko przez kurię ?

Każdy rocznik kandydatów, z mocy prawa państwowego, zdaje maturę wedle innych zasad lub innego (choćby stopniem trudności) testu. O komplikacjach jakie z tego wynikają czytamy w „Rzeczpospolitej”. Są nawet profesorowie, którzy twierdzą, że: Centralna Komisja Egzaminacyjna steruje poziomem trudności egzaminów maturalnych na polecenie polityków. Jednocześnie art. 169 Prawa o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom określać warunki…

201407.08
0

„Jednolite” – „niezabite”

Art. 257 ust. 4 PSW stanowi: Studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą je ukończyć w tym trybie albo przenieść się na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo – po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów – na odpowiednie studia drugiego stopnia. Jest on źródłem problemów wtedy gdy uczelnia…

201407.04
0

Diamentowa odmowa w proceduralnej Tanzanii

Uzasadnienie decyzji w sprawie przyznania „Diamentowego grantu” powinno zawierać odpowiedź na pytanie dlaczego MNiSW uznało, że podatnik ma finansować np. „badania sztuki naskalnej w Tanzanii”.Jeśli ta odpowiedź ograniczy się do przywołania niezaskarżalnej oceny eksperta, to mamy kolejny przykład „wymyku” administracji spod klasycznych reguł weryfikacji jej działań. Na www MNiSW aplauz i ukontentowanie z okazji rozdzielenia…