201407.31
0

NSA „uratuje” MNiSW i PKA?

Problem możliwości niezastosowania przez sąd administracyjny przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją RP, którego utratę mocy obowiązującej Trybunał Konstytucyjny odroczył w okresie tego odroczenia może dotyczyć także postępowań w sprawie decyzji MNiSW u podstaw których leżała ocena PKA powzięta z zastosowaniem niekonstytucyjnego przepisu art. 52 ust. 3 PSW.


„W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że przepis uznany przez TK za niekonstytucyjny ma taki charakter od samego początku, tj. od dnia jego wejścia w życie (…) Nie można jednak wykluczyć, że NSA zrewiduje swój pogląd (…) W czterech wyrokach, które zapadły 17 X 2013 r. (…) NSA uznał, że wyrok TK nie daje podstaw do wzruszania zakończonych już postępowań. (…) Dotychczas pogląd ten był w NSA odosobniony. Nie można jednak wykluczyć, że to się zmieni” – czytamy w Dziennik Gazeta Prawna 30 lipca 2014 s. B3.