201306.17
0

Komentarz czy elementarz ?

Prawo o szkolnictwie wyższym „obrasta” w komentarze. Mamy już dzieło prof. Izdebskiego i mec. Zielińskiego, mamy lubelską redakcję prof. M. Pyter, kilka słów napisał autor tej notki. Do uczelni docierają w końcu bezpłatne (wydane przez MNiSW => na koszt podatnika?) egzemplarze „dużego” komentarza do Prawa o szkolnictwie wyższym pod redakcją profesorów M. Wierzbowskiego i W….

201306.14
0

Rekrutacja a tu … namawianie na pozywanie

Parlament Studentów RP nawołuje  studentów od których pobrano po 1 stycznia 2012 r. „zakazane opłaty” by  „bez wątpienia (…) wystąpić z pozwem wobec uczelni” i deklaruje, że „takie działania uzyskają wsparcie Parlamentu Studentów RP ”. W informacji nie wskazano jakiego typu będzie to wsparcie. A możliwości tu sporo. Od przyjacielskiego „poklepania po plecach” i zapewnieniu…