201501.23
0

Prawo działa … ale wstecz

Prawidłowo wywodzi skarżący również, że regulamin i uchwała przyjęte zostały z mocą wsteczną, a zatem w sposób naruszający zasadę pewności prawa. W szczególności uchwała (nie uwzględniająca w punktacji kryterium osiągnięć dydaktycznych) stała się znana doktorantom dopiero w czerwcu 2012 r. Ponadto nie zawierała ona przepisów przejściowych. Uczestnicy studiów doktoranckich nie mieli zatem możliwości zaplanowania i realizacji swoich badań oraz innych dokonań w sposób zwiększający ich szanse na otrzymanie stypendium. ( III SA/Łd 277/13)


Pamiętam jak 18 marca 2011 uchwalono nowelizację PSW, która z mocą od 1 października 2011 radykalnie zmieniała liczbę osób uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce oraz poważnie zmieniała ustawowe przesłanki. Zbierający oceny pod stypendium też nie mieli możliwości zaplanować swych osiągnięć do nowych zasad, w tym limitu 10 % najlepszych, też nie było przepisów przejściowych… a jakoś mało kto się na to skarżył. To mówi coś o studentach ale i o samorządach studenckich.