201409.10
0

„Haby” na cyklo-tronie

Znowelizowany art. 16 ustawy „o stopniach i tytułach” zamienia jednotematyczność na „powiązanie tematyczne”.


2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:
1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacjipowiązanych tematycznie.

Powiązanie wydaje się wymogiem liberalniejszym niż jednotematyczność, ale nadal ma być „cykl”. Czy to znaczy trochę więcej niż „seria”, implikuje pewne zaplanowanie uprzednie, a nie jedynie „zebrał i wnioskiem opatrzył”? Z drugiej strony np. cyklu Kondratiewa nikt raczej przed wystartowaniem nie planował. Być może w końcu sąd administracyjny, który nie jest uprawniony by rozpatrywać spory świata nauki, będzie musiał ocenić co znaczy na gruncie uSNiTN fascynujące  pojęcie „cyklu”. Już kiedyś o to zahaczono, także głośna  habilitacja dr Jakuba Urbanika w swym proceduralnym aspekcie dotykała pojęcia „cyklu”. Być może przy sąd okazji odniesie się do problemu „zaginięcia” w nowelizacji z 2011 r. przesłanki awansu habilitacyjnego i pozostawienia jedynie warunków „dopuszczenia”. Ale to zagadnienie na odrębną analizę.