201502.01
0

PIT od zniżki czesnego ?

„… zniżki na czesne, o których mowa powyżej nie mają charakteru indywidualnego. Oferta za odpłatność za kształcenie – w kwocie uwzględniającej określone w Regulaminie opłat oraz Zarządzeniu zniżki – skierowana jest bowiem do szerokiego grona osób. Tym samym, wartość upustów czesnego nie stanowi dla osób, wobec których zastosowano tę ulgę, przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu….” – interpretacja Dyrektora US w Katowicach.