201505.02
0

NSA nie pomógł ZNP

Nie ma jednak przepisu nakazującego dzieciom uczęszczanie na zajęcia w szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rodzic nie wykazał więc interesu prawnego – uzasadniała sędzia Joanna Runde-Lissowska, relacjonuje „Rzeczpospolita” w „Rodzic nie zaskarży przekazania szkoły” (2.3.2015 s. C7) I OSK 1528/14

201503.30
0

Studencki oscylator?

Ponad rok temu krytykowałem stanowisko MNiSW w sprawie którą zdezakualizował wyrok TK. Zdziwienie jednak pozostało … Tym bardziej, że s. 389 komentarza MNiSW czytamy: Zasadny wydaje się postulat, aby przypisywanie punktów ECTS następowało niezależnie od tego, czy student zaliczył określone zajęcia. W przeciwnym wypadku instytucja „wiecznego studenta” pozostanie żywa (…) przepis ten powinien być interpretowany…

201503.24
0

MNiSW chce „wyłączyć” KPA

KPA powstał jako zbiór gwarancji i reguł w relacji urzędnik – obywatel. W szczególności uzasadnianie decyzji uznaniowych podlega wg KPA pewnym zasadom. Czy z tych właśnie powodów jest ordynarnie „wyłączany”? Być może to NSA zniechęcił MNiSW do KPA ? O uciekaniu od KPA w sektorze szkolnictwa wyższego pisałem niecały rok temu:  „Uzasadnienie decyzji w sprawie…

201503.10
0

Prawo wznowienia silniejsze od skreślenia?

W notce „Jednolite-niezabite” z 2014-07-08 19:28 pytałem „Ciekawe jak pójdzie Uniwersytetowi z krakowskiego ? Wiemy już, że równie słabo. WSA z Krakowa zacytował pogląd wyrażony  w sprawie VIII SA/Wa 756/12: Nie można zgodzić się z ww. poglądem, gdyż w stosunku do osób, które znajdują się w takiej sytuacji jak skarżąca, tj. posiadają absolutorium, zostały skreślone…

201503.06
0

Protokół z konkursu to info publiczne

„Stanowisko adiunkta jest stanowiskiem związanym z realizacją zadań publicznych uczelni i wynagradzanym ze środków publicznych, tym bardziej informacje związane z zatrudnianiem na tym stanowisku są informacją publiczną” – UAM na froncie walki o definicję informacji publicznej. Na tym tle warto przypomnieć, że NSA w postanowieniu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie sygn. akt….

201502.28
0

Samorządowiec studencki pokonał rektora w sądzie

Bałagan proceduralno-dowodowy i ogólnikowe uzasadnienie powodami upadku decyzji rektora akceptującego usunięcie opozycjonisty z WRSS. A może sukces wystąpienie studenta prawa przeciw rektorowi uczelni prowadzącej ten kierunek  powinien być uwzględniany w kryteriach przyznawania stypendium dla najlepszych studentów? Samorządowcy studenccy relatywnie rzadko popadają w trwały spór z władzami uczelni od jakich są zależni. A już bardzo spór…

201502.26
0

NCN – czy był taki stosunek?

Mój komentarz dotyczący wątpliwości prawnych przy wyborach dyrektora NCN w „Rzeczpospolitej” został zmieniony i skrócony w kluczowym fragmencie przez redakcję, więc tu pełnia mego bardziej złożonego zdania w tej sprawie. Jeśli relacja między członkami rady NCN (kandydującym na dyrektora NCN a głosującym w tej sprawie jako członkowie komisji konkursowej) zostanie uznana za wskazany w par….

201502.18
0

TK sprawdzi termin przedawnienia

Minister i koalicja „chcieli dobrze”. Sądy nie dały … i trybunały … ? Czy TK napiętnuje „rozwiązywanie” problemów „psuciem” prawa czy może da na nie przyzwolenie? Sąd Najwyższy nie ułatwił Trybunałowi zadania, nie wskazał jaki termin przedawnienia długów sprzed 1 X 2014 był prawidłowy. Najpierw odroczył potem odmówił. DGP wskazuje, że są już prawnicy zamierzający…

201502.15
0

Matura z decyzją administracyjną, odszkodowanie za studia na „prywatnej” uczelni ?

Albo czynimy z decyzji OKE decyzję administracyjną, albo uznajemy że matura (oraz cała edukacja) jest sprawą prywatną i nie może być publicznoprawnym wymogiem przyjęcia na studia. W 2011 mieliśmy sprawę (relacjonowaną przez „Rzeczpospolitą”) w której pełnomocnik maturzystów, którym unieważniono egzamin z chemii planuje wykazać, iż decyzje OKE są jednak zaskarżalne, mimo niechęci MEN. Teraz inna…

201502.05
0

Afera praktyczno-profilowa

22 stycznia br w „Rzeczpospolitej” obwieszczono: Uczelnie w pułapce. Polecam mój  komentarz dla „Rzeczpospolitej” z propozycją rozwiązania. Ministerialne wykładnie kłopotliwych przepisów podważają wiarę w sens tradycyjnego tworzenia prawa. Po co ustawy, gdy ich zapisane brzmienie przestaje mieć znaczenie … Obszerna analiza w Forum Akademickim 2/2015.