201408.27
0

Nie ufaj (takim) komentarzom …

„Darmowy” (podatnik zapłacił) i urzędowy (wyd. MNiSW) komentarz do Prawa o szkolnictwie wyższym z(a)wiódł uczelnie … Sędzia NSA zdziwiony jego treścią. _______________________ Na szczególny charakter i treści komentarza do PSW wyd. MNiSW zwracałem już uwagę rok temu, w jego obszernej analizie. Na niemożność pominięcia wszystkich przesłanek z art. 181 PSW zwracałem uwagę dwa lata temu….

201408.08
0

Bez matury zapłacisz za bzdury ?

Kursy dla niedoszłych maturzystów (nawet zwane „rokiem zero”) dobrze umówione i uczciwie prowadzone mogłyby przybliżać do osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na studiach. Ale ich formalna przekładalność na przybliżenie uzyskania dyplomu uderzałaby w istotę systemu szkolnictwa wyższego. ___________________________ Dziś naszą uwagę przykuwa pierwsza strona „Rzeczpospolitej„. Wnikliwy czytelnik nie poprzestanie na odruchu mentalnego oburzenia, ale wychwyci, zbieżność…

201407.31
0

NSA „uratuje” MNiSW i PKA?

Problem możliwości niezastosowania przez sąd administracyjny przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją RP, którego utratę mocy obowiązującej Trybunał Konstytucyjny odroczył w okresie tego odroczenia może dotyczyć także postępowań w sprawie decyzji MNiSW u podstaw których leżała ocena PKA powzięta z zastosowaniem niekonstytucyjnego przepisu art. 52 ust. 3 PSW. „W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że…

201407.14
0

Rekrutacja tylko przez kurię ?

Każdy rocznik kandydatów, z mocy prawa państwowego, zdaje maturę wedle innych zasad lub innego (choćby stopniem trudności) testu. O komplikacjach jakie z tego wynikają czytamy w „Rzeczpospolitej”. Są nawet profesorowie, którzy twierdzą, że: Centralna Komisja Egzaminacyjna steruje poziomem trudności egzaminów maturalnych na polecenie polityków. Jednocześnie art. 169 Prawa o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom określać warunki…

201407.08
0

„Jednolite” – „niezabite”

Art. 257 ust. 4 PSW stanowi: Studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą je ukończyć w tym trybie albo przenieść się na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo – po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów – na odpowiednie studia drugiego stopnia. Jest on źródłem problemów wtedy gdy uczelnia…

201407.04
0

Diamentowa odmowa w proceduralnej Tanzanii

Uzasadnienie decyzji w sprawie przyznania „Diamentowego grantu” powinno zawierać odpowiedź na pytanie dlaczego MNiSW uznało, że podatnik ma finansować np. „badania sztuki naskalnej w Tanzanii”.Jeśli ta odpowiedź ograniczy się do przywołania niezaskarżalnej oceny eksperta, to mamy kolejny przykład „wymyku” administracji spod klasycznych reguł weryfikacji jej działań. Na www MNiSW aplauz i ukontentowanie z okazji rozdzielenia…

201406.24
0

Student nagra dziekana(t), profesor dy(rektora) ?

Gdy zdesperowany (ale i przeszkolony) „poddany” chciał zrzucić z konia „zakutego w stal rycerza”  kusza była bardzo przydatna. Pozwalała dosięgnąć przeciwnika mimo jego wyższego statusu, wysokości konia, przewagi  majątku i uzbrojenia. Dlatego kusze bywały zakazywane, a „rycerstwo” mogło się ich obawiać. Podobnie spierano się o dopuszczalność ukrytych nagrań. Dyktafon w każdym telefonie może „strącić z…

201405.23
0

Przepis na „obalenie” uchwały PKA

Przepis przedstawia prof. M. Rocki – szef PolKi* we własnej osobie. 20 marca 2014 r. posiedzenie podkomisji Sejmowej od godz. 10. min. 20 sek. 50 do 10.22 co najmniej. _________________ Być może sytuacja przed jaką chce PKA uchronić jej Szef nigdy nie miała miejsca i może już zajść nie zdąży. Ale jeśli nawet taki „drobny…

201404.01
0

„Diamentowa” zaskarżalność i „prawo refleksowe”

Nie ustaje „zamieszanie” wokół „sztandarowej instytucji” nowelizacji z 2011 r. – „diamentowego grantu „. Pokazuje ono jakie ryzyka niesie legislacja „akcyjno-wizerunkowa” lub „zaniedbywanie” gwarancji dla podmiotu „poddanego” działaniom administracji. Ulubione jej przykłady to art. 167 ust. 2 a i art. 99aPSW ale i „diamentowy grant” nadal (po odkryciu, że osoba która może w jego trybie…

201403.31
0

Studenckie długi za uczelniane usługi

Dziesięcioletni termin przedawnienia studenckich długów nie musi być wcale oczywisty (…) wprowadzając do PSW przepis wskazujący, że przedawnienie wynosi trzy lata trudno będzie objąć nim skutecznie stosunki prawne, powstałe przed jego wejściem w życie. Trudność takiego zabiegu MNiSW już „ćwiczyło” na przykładzie tzw. „zakazów opłatowych” wpisanych do PSW w art. 99a w nowelizacji z 18…