201405.23
0

Przepis na „obalenie” uchwały PKA

Przepis przedstawia prof. M. Rocki – szef PolKi* we własnej osobie. 20 marca 2014 r. posiedzenie podkomisji Sejmowej od godz. 10. min. 20 sek. 50 do 10.22 co najmniej.

_________________

Być może sytuacja przed jaką chce PKA uchronić jej Szef nigdy nie miała miejsca i może już zajść nie zdąży. Ale jeśli nawet taki „drobny brak” zdaniem Szefa PKA „kładzie” uchwałę, to warto zwrócić uwagę także na inne możliwe uchybienia formalno-prawne dające potencjalnie tożsamy skutek. Jakie to mogą być i jak im zapobiegać? Czytaj w Rzeczpospolitej.* Pan Przewodniczący PKA 20 III 2014 na forum podkomisji Sejmu RP lansował skrót „PolKA” ale „nick” PaKA wydaje się mocno zakorzeniony w tradycji i wizerunku Komisji, pewnie przedstawicielom uczleni lepiej kojarzy się z celami … statutowymi Komisji oczywiście a nie więziennymi. Życzę Komisji by jak najprędzej kojarzyła się bardziej z tańcami niż „represjami”.