201104.19
0

Uczeń kontra szkoła – precedensowy proces

„Sędzia Marcin Łochowski z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga nie słyszał o podobnej sprawie: – W USA takie procesy są rozpowszechnione. Uważam, że w wielu przypadkach i u nas miałyby szansę powodzenia” – relacjonuje na tle konkretnego przypadku „Rzeczpospolita”.

201101.27
2

Zwracanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów

„Szkoła nie może zastrzegać zmiany wysokości czesnego bez przyznania studentom prawa odstąpienia od umowy. Odsetki za nieterminowe uiszczanie czesnego nie mogą być w skali roku wyższe niż 22 proc.” – relacjonuje Gazeta Prawna decyzję Prezesa UOKiK. Jak informuje „Rzeczpospolita” wg. NSA: „Warunkiem wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia jest bowiem uprzednie uchylenie lub zmiana…