201207.18
0

Prawo szkolnictwa wyższego i awansu naukowego

„Ta wyodrębniająca się gałąź (może jeszcze na razie gałązka) prawa obejmuje nie tylko przywołaną ustawę, ale także kilkadziesiąt rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy. Reguluje działalność kilkuset uczelni i wycinek życia około dwóch milionów obywateli (studentów, doktorantów, pracowników uczelni). Bezpośrednio z nią powiązane są ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także jej rozporządzenia wykonawcze, a pośrednio liczne ustawy i rozporządzenia dotyczące badań i nauki. Ponadto na prawo sektora szkolnictwa wyższego składają się tysiące regulacji uczelnianych. Nie tylko statutów oddziałujących na prawa pracowników uczelni, ale i regulaminów studiów czy pomocy materialnej, wpływających bezpośrednio na sprawy studentów i doktorantów. Poza tym stykiem przepisów powszechnie obowiązujących i uczelnianych w prawie szkolnictwa wyższego mamy do czynienia z przenikaniem się prawa publicznego (administracyjnego, a nawet konstytucyjnego) oraz prywatnego (cywilnego)”.

(fragment ze Wstępu do komentarza do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym )