201509.21
1

A nie mówiłem – ratunek w kuriach ;-)

Kandydaci powinni mieć równe szanse w rekrutacji na studia. Obecny system tego nie zapewnia – uważa rzecznik praw obywatelskich – donosi DGP. 

Wskazywałem na problem i rozwiązanie ponad rok temu. W braku przepisów przejściowych w ustawach uczelniom zostaje odwołać się do instytucji „kurii rekrutacyjnych”.