201505.10
0

Przyznawanie stypendiów na tle przegranej MNiSW

Po raz kolejny MNiSW nie obroniło uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania swego stypendium. W uzasadnieniu wyroku II SA/Wa 1201/13 WSA wskazał m.in: W oparciu o ustalone kryteria organ powinien wykazać, dlaczego osiągnięcia danej osoby nie były wystarczające do uzyskania stypendium, ale nie tylko przez podanie przyznanych punktów za poszczególne osiągnięcia, ale też wyjaśnienie, dlaczego przyznał…

201505.02
0

NSA nie pomógł ZNP

Nie ma jednak przepisu nakazującego dzieciom uczęszczanie na zajęcia w szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Rodzic nie wykazał więc interesu prawnego – uzasadniała sędzia Joanna Runde-Lissowska, relacjonuje „Rzeczpospolita” w „Rodzic nie zaskarży przekazania szkoły” (2.3.2015 s. C7) I OSK 1528/14

201503.30
0

Studencki oscylator?

Ponad rok temu krytykowałem stanowisko MNiSW w sprawie którą zdezakualizował wyrok TK. Zdziwienie jednak pozostało … Tym bardziej, że s. 389 komentarza MNiSW czytamy: Zasadny wydaje się postulat, aby przypisywanie punktów ECTS następowało niezależnie od tego, czy student zaliczył określone zajęcia. W przeciwnym wypadku instytucja „wiecznego studenta” pozostanie żywa (…) przepis ten powinien być interpretowany…

201503.24
0

MNiSW chce „wyłączyć” KPA

KPA powstał jako zbiór gwarancji i reguł w relacji urzędnik – obywatel. W szczególności uzasadnianie decyzji uznaniowych podlega wg KPA pewnym zasadom. Czy z tych właśnie powodów jest ordynarnie „wyłączany”? Być może to NSA zniechęcił MNiSW do KPA ? O uciekaniu od KPA w sektorze szkolnictwa wyższego pisałem niecały rok temu:  „Uzasadnienie decyzji w sprawie…

201503.10
0

Prawo wznowienia silniejsze od skreślenia?

W notce „Jednolite-niezabite” z 2014-07-08 19:28 pytałem „Ciekawe jak pójdzie Uniwersytetowi z krakowskiego ? Wiemy już, że równie słabo. WSA z Krakowa zacytował pogląd wyrażony  w sprawie VIII SA/Wa 756/12: Nie można zgodzić się z ww. poglądem, gdyż w stosunku do osób, które znajdują się w takiej sytuacji jak skarżąca, tj. posiadają absolutorium, zostały skreślone…

201503.06
0

Protokół z konkursu to info publiczne

„Stanowisko adiunkta jest stanowiskiem związanym z realizacją zadań publicznych uczelni i wynagradzanym ze środków publicznych, tym bardziej informacje związane z zatrudnianiem na tym stanowisku są informacją publiczną” – UAM na froncie walki o definicję informacji publicznej. Na tym tle warto przypomnieć, że NSA w postanowieniu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie sygn. akt….

201502.28
0

Samorządowiec studencki pokonał rektora w sądzie

Bałagan proceduralno-dowodowy i ogólnikowe uzasadnienie powodami upadku decyzji rektora akceptującego usunięcie opozycjonisty z WRSS. A może sukces wystąpienie studenta prawa przeciw rektorowi uczelni prowadzącej ten kierunek  powinien być uwzględniany w kryteriach przyznawania stypendium dla najlepszych studentów? Samorządowcy studenccy relatywnie rzadko popadają w trwały spór z władzami uczelni od jakich są zależni. A już bardzo spór…

201502.26
0

NCN – czy był taki stosunek?

Mój komentarz dotyczący wątpliwości prawnych przy wyborach dyrektora NCN w „Rzeczpospolitej” został zmieniony i skrócony w kluczowym fragmencie przez redakcję, więc tu pełnia mego bardziej złożonego zdania w tej sprawie. Jeśli relacja między członkami rady NCN (kandydującym na dyrektora NCN a głosującym w tej sprawie jako członkowie komisji konkursowej) zostanie uznana za wskazany w par….

201502.18
0

TK sprawdzi termin przedawnienia

Minister i koalicja „chcieli dobrze”. Sądy nie dały … i trybunały … ? Czy TK napiętnuje „rozwiązywanie” problemów „psuciem” prawa czy może da na nie przyzwolenie? Sąd Najwyższy nie ułatwił Trybunałowi zadania, nie wskazał jaki termin przedawnienia długów sprzed 1 X 2014 był prawidłowy. Najpierw odroczył potem odmówił. DGP wskazuje, że są już prawnicy zamierzający…

201502.15
0

Matura z decyzją administracyjną, odszkodowanie za studia na „prywatnej” uczelni ?

Albo czynimy z decyzji OKE decyzję administracyjną, albo uznajemy że matura (oraz cała edukacja) jest sprawą prywatną i nie może być publicznoprawnym wymogiem przyjęcia na studia. W 2011 mieliśmy sprawę (relacjonowaną przez „Rzeczpospolitą”) w której pełnomocnik maturzystów, którym unieważniono egzamin z chemii planuje wykazać, iż decyzje OKE są jednak zaskarżalne, mimo niechęci MEN. Teraz inna…