201409.10
0

„Haby” na cyklo-tronie

Znowelizowany art. 16 ustawy „o stopniach i tytułach” zamienia jednotematyczność na „powiązanie tematyczne”. 2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić: 1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacjipowiązanych tematycznie. Powiązanie wydaje się wymogiem liberalniejszym niż jednotematyczność, ale nadal ma być „cykl”. Czy to znaczy trochę więcej niż…

201408.27
0

Nie ufaj (takim) komentarzom …

„Darmowy” (podatnik zapłacił) i urzędowy (wyd. MNiSW) komentarz do Prawa o szkolnictwie wyższym z(a)wiódł uczelnie … Sędzia NSA zdziwiony jego treścią. _______________________ Na szczególny charakter i treści komentarza do PSW wyd. MNiSW zwracałem już uwagę rok temu, w jego obszernej analizie. Na niemożność pominięcia wszystkich przesłanek z art. 181 PSW zwracałem uwagę dwa lata temu….

201408.08
0

Bez matury zapłacisz za bzdury ?

Kursy dla niedoszłych maturzystów (nawet zwane „rokiem zero”) dobrze umówione i uczciwie prowadzone mogłyby przybliżać do osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na studiach. Ale ich formalna przekładalność na przybliżenie uzyskania dyplomu uderzałaby w istotę systemu szkolnictwa wyższego. ___________________________ Dziś naszą uwagę przykuwa pierwsza strona „Rzeczpospolitej„. Wnikliwy czytelnik nie poprzestanie na odruchu mentalnego oburzenia, ale wychwyci, zbieżność…

201407.31
0

NSA „uratuje” MNiSW i PKA?

Problem możliwości niezastosowania przez sąd administracyjny przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją RP, którego utratę mocy obowiązującej Trybunał Konstytucyjny odroczył w okresie tego odroczenia może dotyczyć także postępowań w sprawie decyzji MNiSW u podstaw których leżała ocena PKA powzięta z zastosowaniem niekonstytucyjnego przepisu art. 52 ust. 3 PSW. „W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że…

201407.14
0

Rekrutacja tylko przez kurię ?

Każdy rocznik kandydatów, z mocy prawa państwowego, zdaje maturę wedle innych zasad lub innego (choćby stopniem trudności) testu. O komplikacjach jakie z tego wynikają czytamy w „Rzeczpospolitej”. Są nawet profesorowie, którzy twierdzą, że: Centralna Komisja Egzaminacyjna steruje poziomem trudności egzaminów maturalnych na polecenie polityków. Jednocześnie art. 169 Prawa o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom określać warunki…

201407.08
0

„Jednolite” – „niezabite”

Art. 257 ust. 4 PSW stanowi: Studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą je ukończyć w tym trybie albo przenieść się na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo – po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów – na odpowiednie studia drugiego stopnia. Jest on źródłem problemów wtedy gdy uczelnia…

201407.04
0

Diamentowa odmowa w proceduralnej Tanzanii

Uzasadnienie decyzji w sprawie przyznania „Diamentowego grantu” powinno zawierać odpowiedź na pytanie dlaczego MNiSW uznało, że podatnik ma finansować np. „badania sztuki naskalnej w Tanzanii”.Jeśli ta odpowiedź ograniczy się do przywołania niezaskarżalnej oceny eksperta, to mamy kolejny przykład „wymyku” administracji spod klasycznych reguł weryfikacji jej działań. Na www MNiSW aplauz i ukontentowanie z okazji rozdzielenia…

201406.24
0

Student nagra dziekana(t), profesor dy(rektora) ?

Gdy zdesperowany (ale i przeszkolony) „poddany” chciał zrzucić z konia „zakutego w stal rycerza”  kusza była bardzo przydatna. Pozwalała dosięgnąć przeciwnika mimo jego wyższego statusu, wysokości konia, przewagi  majątku i uzbrojenia. Dlatego kusze bywały zakazywane, a „rycerstwo” mogło się ich obawiać. Podobnie spierano się o dopuszczalność ukrytych nagrań. Dyktafon w każdym telefonie może „strącić z…

201405.23
0

Przepis na „obalenie” uchwały PKA

Przepis przedstawia prof. M. Rocki – szef PolKi* we własnej osobie. 20 marca 2014 r. posiedzenie podkomisji Sejmowej od godz. 10. min. 20 sek. 50 do 10.22 co najmniej. _________________ Być może sytuacja przed jaką chce PKA uchronić jej Szef nigdy nie miała miejsca i może już zajść nie zdąży. Ale jeśli nawet taki „drobny…

201404.01
0

„Diamentowa” zaskarżalność i „prawo refleksowe”

Nie ustaje „zamieszanie” wokół „sztandarowej instytucji” nowelizacji z 2011 r. – „diamentowego grantu „. Pokazuje ono jakie ryzyka niesie legislacja „akcyjno-wizerunkowa” lub „zaniedbywanie” gwarancji dla podmiotu „poddanego” działaniom administracji. Ulubione jej przykłady to art. 167 ust. 2 a i art. 99aPSW ale i „diamentowy grant” nadal (po odkryciu, że osoba która może w jego trybie…