201207.18
0

Prawo szkolnictwa wyższego i awansu naukowego

„Ta wyodrębniająca się gałąź (może jeszcze na razie gałązka) prawa obejmuje nie tylko przywołaną ustawę, ale także kilkadziesiąt rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy. Reguluje działalność kilkuset uczelni i wycinek życia około dwóch milionów obywateli (studentów, doktorantów, pracowników uczelni). Bezpośrednio z nią powiązane są ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule…

201110.30
0

O co mi chodzi ?

„Ustawy regulujące sektor edukacji, w tym edukacji wyższej, są w mojej ocenie – jak wskazywałem w czerwcu br. w wystąpieniu na III Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej „Kształcenie na kierunku budownictwo” – najważniejsze dla współczesności i przyszłości obywateli, tuż po ustawach konstytucyjnych. Twierdzę tak, biorąc pod uwagę wpływ systemu edukacji na rozwój i innowacyjność, na młode pokolenie,…

201104.19
0

Uczeń kontra szkoła – precedensowy proces

„Sędzia Marcin Łochowski z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga nie słyszał o podobnej sprawie: – W USA takie procesy są rozpowszechnione. Uważam, że w wielu przypadkach i u nas miałyby szansę powodzenia” – relacjonuje na tle konkretnego przypadku „Rzeczpospolita”.

201101.27
2

Zwracanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów

„Szkoła nie może zastrzegać zmiany wysokości czesnego bez przyznania studentom prawa odstąpienia od umowy. Odsetki za nieterminowe uiszczanie czesnego nie mogą być w skali roku wyższe niż 22 proc.” – relacjonuje Gazeta Prawna decyzję Prezesa UOKiK. Jak informuje „Rzeczpospolita” wg. NSA: „Warunkiem wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia jest bowiem uprzednie uchylenie lub zmiana…

201101.12
0

Płacą i nie płaczą …

„Bank Światowy, OECD od lat zwracają uwagę, że polski system finansowania studiów nie jest sprawiedliwy. Dwie trzecie studentów płaci za studia podwójnie: w podatkach i czesnym.” – zauważa minister prof. Barbara Kudrycka. => To zjawisko zawsze mnie dziwiło: albo studenci płacący podwójnie nie rozumieją, że tak się dzieje, albo są już tak „systemowo wytresowani” że…