Komentarze (książkowe) do przepisów:

- Komentarz do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym (na zamówienie wyd. INFOR 2011 r.)

- wybrane teksty i komentarze do Kodeksu Studenta (na zamówienie Gazety Prawnej 2008 r.)

Analizy "systemowe":

- Najważniejsza powinna być jakość kształcenia [próba syntezy sedna problemu polskiej edukacji wyższej na tle analizy przypadku "kursów" i "roku zerowego" dla niematurzystów] (Rzeczpospolita 13 VIII 2014)

- Deregulacja relacji czyli futurystyka w trójkącie ... [s. 245]

- Niż demograficzny nie poprawi jakości kształcenia (Rzeczy Wspólne nr 16)

- "PAK-owanie uczelni" - możliwe wady uchwał PKA, Rzeczpospolita 23 V 2014

- "Tylko peweksy ..." [„Uzdrawianie” szkolnictwa wyższego w Polsce nie ma sensu o tyle, o ile samo istnienie systemu korporacyjno-etatystycznego jest patogenne.
] Forum Akademickie 9/2013

- Uczelnia to nie supermarket (Rzeczpospolita)

Student i uczelnia - skazani na konflikt? (strona 49 i następne książki "Uczelnie dla nas" podsumowującej projekt Konfrontacje 2010) - pdf

- Student między młotem korporacjonizmu a kowadłem etatyzmu, ale znieczulony „bezpłatnością" (strona 63 i następne książki "Uczelnie dla nas" podsumowującej projekt Konfrontacje 2010) - pdf

- Analiza statutów grupy uczelni akademickich ze względu na wybrane kryteria realizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w tych statutach (opracowana na zamówienie Fundacji Rektorów Polskich)

- Pozycja prawna i kompetencje samorządów studenckich w latach 1990-2008 (opracowanie na zamówienie ORSE SGH, nagroda I st. rektora SGH ): fragment: Czy samorządność studencka skazana jest na wybór: albo konflikt i trud walki w obronie interesów swego pokolenia albo fasadowość i awans za cenę ich zdrady?

- "Samorządy studenckie a interesy ... młodego pokolenia" (dla nieregularnika "Parlament")

Wybrane wywiady:

- o konieczności zmian w systemie pomocy materialnej - Dziennik Gazeta Prawna 11.10.2013

-  m.in. o złudzeniu podmiotowości studenckiej - wywiad dla Rzeczpospolitej 23.01.2012

- "Stypendia, umowy i efekty kształcenia" (9.12.2011 Dziennik Gazeta Prawna )

-  "Uczelnie powinny walczyć o zmianę ocen" (23.8.2011 Dziennik Gazeta Prawna )

- "Czy sądy uznają roszczenia o stopień doktora" (29.6.2011 dla Rzeczpospolitej)

- "Studencie, nie wdepnij na minę!" (na co zwracać uwagę podczas rekrutacji i o znaczeniu umowy z uczelnią) - dla Gazety Wyborczej

Wybrane komentarze dla mediów:

  •  dla Rzeczpospolitej np.:
    "Jeśli jednak uznamy, że studia niestacjonarne na uczelni publicznej są – tak samo jak stacjonarne – systemową, regulaminową całością, to dlaczego usługi związane z kształceniem na tych studiach wymagane do wykupienia czy zrealizowania przez regulamin lub plan tych studiów miałyby stanowić niezależne od siebie świadczenia?" (Tylko jedno świadczenie - 9.11.2011)

"Studenci nie zawsze mieli pewność, czy w nowym roku akademickim uczelnia nie zmieni kryteriów przyznawania świadczeń stypendialnych, tłumacząc to np. zmianami w ministerialnej dotacji. Teraz uczelnie mogą twierdzić, że ustawodawca zmienił zasady w trakcie gry, a wywołane zamieszanie może zniechęcać do odważniejszych reform w systemie" (Kłopoty z pomocą - 6.6.2011)

"skoro od ocen komisji akredytacyjnej zależy w coraz większym stopniu finansowanie i funkcjonowanie jednostek uczelni, może warto, by warunki ich dokonywania były określone prawem powszechnie obowiązującym" (Będą nowe zasady oceniania uczelni 8.6.2011 )

 "... mogą się rodzić wątpliwości, czy porażka studenta na egzaminie wynika jedynie z braku wiedzy czy może z deficytu finansów uczelni"

 "Trzeba rozstrzygnąć, czy opłata „za studia” wystarcza, by korzystać ze wszystkich uprawnień wskazanych w regulaminie studiów, czy też np. egzaminy poprawkowe już składnikiem takich „studiów” nie są "

Artykuły tematyczne:

-Pytanie o nawiązanie Forum Akademickie 11/2016

- Czym jest wynik matury Forum Akademickie 10/2016

- Niedopracowana procedura likwidacji [ucz. niepublicznej] Forum Akademickie 9/2016

- "Losowanie" dotacji i rewolta antysystemowa Forum Akademickie 7-8/2016

- Czas nowelizacji [czyli ironizowanie z projektu] Forum Akademickie 6/2016

- Powrót komety, czyli watykańska przygoda PSRP Forum Akademickie 5/2016

- Nowelizacja debiurokratyzująca Forum Akademickie 5/2016

- Kontrowersje i wątpliwości wokół kadencyjności prorektorów i kierowników Niezbędnik akademicki IV 2016

- Nieefektywność efektów Forum Akademickie III 2016

- Sprawne wybory do organów uczelni Niezbędnik Akademicki III 2016

- Cudzoziemskie cuda w prawie Forum Akademickie II 2016

- Habilitowanie, cofanie na żądanie Niezbędnik Akademicki II 2016

- Pomoc materialna - selektor drugiego rzędu (o hipotetycznym wykorzystaniu art. 179 ust. 8-9 do interpretacji przesłanki z ust. 1) Forum Akademickie 1/2016

- Studenckie dyscyplinarki - do śmieciarki Niezbędnik akademicki I 2016 s. 18

- Samorządy to przesądy (o postulowanej zmianie w finansowaniu i umocowaniu samorządów studenckich) Forum Akademickie 12/2015

- Komisja habilitacyjna (bez)dyskusyjna ? (o wadach formalnoprawnych postępowań awansowych) Niezbędnik Akademicki XII 2015 s. 24

- Efekty (uczenia się) do poprawienia. Forum Akademickie 7/2015

- Nowelizacja i rekrutacja Forum Akademickie 6/2015

- Wzmożenie biurokratyczno-regulacyjne Forum Akademickie 4/2015

- Rozprawa z jednoetatowością Forum Akademickie 3/2015

- Profil praktyczny - przypadek krytyczny (interpretacje kontra brzmienie ustawy) Forum Akademickie 2/2015

- Ratuj się kto może (urlopy dla poratowania zdrowia a nowelizacja 2014) Forum Akademickie 1/2015

- Kolejna nowela. Niech ją… każdy popiera
 (o kiksach legislacyjnych nowelizacji 2014) Forum Akademickie 11/2014

- Kształcenie teoretycznie praktyczne cz. II (krytycznie o uznawaniu efektów uczenia się) Forum Akademickie 10/2014

- Kształcenie teoretycznie praktyczne cz. I (krytycznie o nowych, obowiązkowych 3 mies. praktyk) Forum Akademickie 9/2014

- Po wyroku ... do PaKi (Forum Akademickie 6/2014) cd. (Forum Akademickie 7-8/2014 ) [Problem regulacji prawnych oraz weryfikacji ocen PKA]

- Proteza i hipoteza [jak "odliczać" ECTS] (Forum Akademickie 1/2014)

- Czy publiczna jest „państwową”?
 (Forum Akademickie 12/2013 )

- Prorektor nie/właściwy (Forum Akademickie 11/2013 )

- Parlament się zagubił ? (Forum Akademickie 10/2013 )

- PęKA błędne koło niezaskarżalności [możliwe skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwołań do PKA] (Forum Akademickie 9/2013 ) plus "suplement".

- Decyzja nadzorowana, decyzja nadzorowana ... [Kłopoty z nadzorem dziekana nad decyzjami stypendialnymi] (Forum Akademickie 7-8/2013 )

- Komentarz czy elementarz [Krytyka wydawania komentarzy na koszt podatnika przez organy zainteresowane danym rozumieniem przepisów] (Forum Akademickie 6/2013 )

- Niepodjęcie - prawnie kluczowe pojęcie (Forum Akademickie 5/2013 )

- Nadzór formalny bywa nierealny

  1. I (Forum Akademickie 2/2013 ) cz. II (Forum Akademickie 3/2013 )


- Misjonarze i stratedzy (Forum Akademickie 1/2013 )

- Elektor wysokiego ryzyka (Forum Akademickie 12/2012 )

- Poprawki do komentarza - o Karcie Praw Studenta (Forum Akademickie 11/2012 )

- Zamawianie kierunków (Forum Akademickie 10/2012 )

- Decyzje ekspercko (nie)kontrolowane (Forum Akademickie 9/12 )

- Rozporządzenia a skreślenia (Forum Akademickie 7-8/2012 )

- Uwaga na regula-miny (Forum Akademickie 5/2012 )

- PaKA - da wstrieczi ! (Forum Akademickie 4/2012 )

- Reforma interpretacyjnie "odroczona" ? (Forum Akademickie 3/2012 )

- „Zakazy opłatowe” – przyczyny i skutki
 (Forum Akademickie 2/2012 )

- "Spór o umowy" (Forum Akademickie 1/2012 )

- "Dostosowywanie" asymptotyczne (Forum Akademickie 11/2011 )

- Między Scyllą korporacjonizmu a Charybdą etatyzmu
 (Forum Akademickie 10/2011 )

- Trudności w przejściowości (Forum Akademickie 9/2011 )

- O "bezpłatności" i "najlepszości" (Forum Akademickie 7-8/2011 )

- Stopnie naukowe - "uciekające" uzasadnienie (Forum Akademickie 6/2011 )

- Upodmiotowienie pozorne? (Forum Akademickie 5/2011 )

- PaKA znowelizowana (Forum Akademickie 4/2011 )

- O sąd nad PaKĄ (Forum Akademickie 2/2011 )

- Czy Twoja uczelnia może być bankrutem? (Forum Akademickie 12/2010)

- Student "wywłaszczony" z indeksu? (Forum Akademickie 10/2010)

- Student (w akademiku) lokatorem ? (Forum Akademickie 9/2010)

- Cofnięcie uprawnień (Forum Akademickie 4/2010 )

- Samorządy  studenckie a interesy... młodego pokolenia

(opublikowany w Parlament 1/2010 s. 4-5)

- Bez dyktafonu nie wychodź z domu? Ukryte nagrania "kuszą studentów"

(Forum Akademickie 2/2010 )

- Rekrutacja [na studia] prawnie nieco "trudna"

cz I (Forum Akademickie 12/2009 ) cz. II (Forum Akademickie 1/2010 )

- Student gra w KPA (Forum Akademickie 11/2009)

- Multistudiowanie na zawołanie? (Forum Akademickie 10/2009 )

- Umowa studenta - sprawa niedomknięta (Forum Akademickie 9/2009)

- Pieniądze za zamiar (Forum Akademickie 7-8/2009)

- Kto z kim w akademiku (Forum Akademickie 6/2009)

- Do stypendium ministra droga wyboista (Forum Akademickie 4/2009)

- Niesprawne zjazdy ? (Forum Akademickie 3/2009)

- Prawo wznowienia ... do poprawienia! (Forum Akademickie 2/2009)

- Stara ustawa oprócz nowego Prawa (Forum Akademickie 1/2009)

- ECTS dla zuchwałych (Forum Akademickie 12/2008)

- O studencie przywiązanym do uczelni (Rzeczpospolita 4 X 2008)

- Skutki plajty prywatnej uczelni (Rzeczpospolita 26 VIII 2008)

- O komplikacjach wokół wymiany legitymacji studenckich (Rzeczpospolita 19 VIII 2008)

- Gdy student rezygnuje z nauki a uczelnia nie daje za wygraną (Rzeczpospolita 1 VIII 2008)

- Bez śladu w papierach (Forum Akademickie 6/2008)

- O skreśleniu przez przeoczenie (Rzeczpospolita 31 V 2008)

- O problemie odpłatności za studia - prawna gra pozorów (Rzeczpospolita 16 XI 2007)

- O pomocy materialnej dla studentów - warunki a kryteria (Rzeczpospolita 13 X 2007)